ارتباط نقطه به نقطه وایرلس

ارتباط رادیویی راه دور

ارتباط رادیویی راه دور

مجازی سازی

برقراری پهنای باند بالا

در موارد بسیاری نیاز شرکت ها ایجاب می کند که از پهنای باند در شبکه داخلی و یا اینترنت استفاده نمایند برای مثال در مواردی که نیاز به دریافت تصاوریر آنلاین دوربین های مدار بسته باشد.

برای برقراری پهنای باند بالا میان دو نقطه می بایست ابتدا به انتخاب های موجود به عنوان بستر ارتباطی توجه کرد. انواع بستر های ارتباطی برای پهنای باند بالا عبارت اند از ارتباط رادیویی و فیبر نوری، بستر فیبر نوری شرکت مخابرات که اکنون در بسیاری از نقاط قابل دسترس می باشد یکی از راهکارهای مناسب جهت ارتباط های نقطه به نقطه می باشد.