ارتباط نقطه به نقطه وایرلس

ارتباط رادیویی راه دور

ارتباط رادیویی راه دور

مجازی سازی

پشتیبانی آی تی برای شرکت ها

امروزه اکثر شرکت های به جز اتصال به اینترنت نیاز دارند تا به صورت درون سازمانی بتوانند شبکه ای داشته باشند تا بسیاری از مناسبات اداری خود را بر این بستر انجام دهند. در این راستا معمولا به یک مهندس آی تی و شبکه نیاز می باشد تا یا به صورت مقیم یا به صورت پروژه ای و هفتگی در شرکت حضور داشته باشد.

میهن رسانه با کادر مجرب خود افراد خبره ای برای ساپورت به شما معرفی می کند و با تدوین قرارداد جامع این اطمینان را به شما می دهد تا در ارتباط خدمات آی تی و شبکه در شرکت خود آسوده خاطر باشید و کلیه این امور را به ایشان بسپارید.