ارتباط نقطه به نقطه وایرلس

ارتباط رادیویی راه دور

ارتباط رادیویی راه دور

مجازی سازی

فایروال

فایروال ها همواره کاربردهای فراوانی در عرصه ICT داشته اند. برای جلوگیری از حمله های خارج از شبکه و همچنین امنیت بیشتر اطلاعات داخل شبکه و از طرفی جلوگیری از استفاده بی رویه کاربران داخل شبکه معمولا راهکارهایی اتخاذ می شود که به وجود یک فایروال در مسیر شبکه داخلی به بیرون (اینترنت) نیاز می باشد.

فایروال های میکروتیک دستگاه های کوچک و مقرون به صرفه ای هستند که در واقع به صورت مجموعه روتر–فایروال عمل می کنند. این دستگاه های پر کاربرد تقریبا نیاز بیش از 95 درصد شرکت های کوچک را برآورده می کنند چرا که امکاناتی در اختیار مدیر شبکه قرار می دهند که در پیاده سازی محدودیت ها برای جلوگیری از حمله ی هکر ها و همچنین استفاده نامتعارف کاربران درون شبکه کاربرد دارند.